HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

1202 Budapest, Emőke u. 28.

Adószám: 18694844-1-43

KSH: 18694844-9133-569-13

 

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2005. DECEMBER 31.

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 2006. május 28.

                                     Cserbik János

                                               sk.

 

I. ÉVES BESZÁMOLÓ

 

ESZKÖZÖK       MÉRLEG, 2005. DECEMBER 31.             FORRÁSOK (eFt)

 

előző év

tárgy év

 

előző év

tárgy év

A) BEFEKTETETT

ESZKÖZÖK

0

144

D) SAJÁT TŐKE

69

299

I. Immateriális javak

 

 

I. Induló tőke

350

350

II. Tárgyi eszközök

 

144

II. Tőkeváltozás

-17

-281

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

III. Lekötött tartalék

 

 

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

IV. Értékelési tartalék

 

 

B) FORGÓESZKÖZÖK

106

190

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

-264

230

I. Készletek

 

 

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

II. Követelések

0

 

E) Céltartalék

 

 

III. Értékpapírok

 

 

F) Kötelezettségek

37

35

IV. Pénzeszközök

106

190

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

C) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

37

35

 

 

 

G) Passzív időbeli elhatárolások

 

 

Eszközök összesen

106

334

Források összesen

106

334


EREDMÉNYKIMUTATÁS, 2005. DECEMBER 31.                           (eFt-ban)

Közhasznú eredménykimutatás 2005. december 31.

Megnevezés

Előző év

Tárgy év

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

1.204

2.107

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

822

949

a) alapítótól

 

 

b) központi költségvetéstől

 

234

c) helyi önkormányzattól

 

400

d) egyéb

822

315

2. Pályázati úton nyert támogatás

0

0

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

381

100

4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

5. Egyéb bevétel

1

1.058

B. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel

0

0

C. Összes bevétel

1.204

2.107

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1.468

1.877

Anyagjellegű ráfordítások

1.339

1.133

Személyi jellegű ráfordítások

29

41

Értékcsökkenési leírás

 

 

Egyéb ráfordítások

100

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

Rendkívüli ráfordítások

 

703

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

 

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

Értékcsökkenési leírás

 

 

Egyéb ráfordítások

 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

Rendkívüli ráfordítások

 

 

F. Összes ráfordítás

1.468

1.877

G. Adózás előtti eredmény

-264

230

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény

0

0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

-264

230

 

 Tájékoztató adatok:

A.     Személyi jellegű ráfordítások

1.      Bérköltség:                                           0 Ft

2.      Személyi jellegű egyéb kifizetések:         41.631 Ft (Reprezentációs költség)

3.      Bérjárulékok:                                       0 Ft

B. A szervezet által nyújtott támogatások:        702.600 Ft      (Hazafelé Nevelőszülői Hálózat,  (rendkívüli ráfordítások között elszámolva)                               irodai berendezések, szoknyák)

 

II. A kapott támogatások részletezése

 

1. A központi költségvetésből származó támogatás:        

Alapítványunk 2005-ben nem kapott támogatást a központi költségvetéstől.

 

2. Az egyéb adományozótól kapott támogatás:      315.000 Ft

            Magánszemélyektől:                            315.000 Ft

 

3. Önkormányzati támogatás:                                 400.000 Ft

            Pesterzsébeti Önkormányzat:               100.000 Ft

            Fővárosi Önkormányzat:                      300.000 Ft

3. Pályázati úton nyert támogatás:                                      0 Ft

4. 1 %-os felajánlások:                                            234.125 Ft

5. Közhasznú tevékenységből származó bevétel:

                                                                                     100.034 Ft

6. Az egyéb bevételek:                                            1.058.075 Ft

            Kamat:                                  475 Ft

            Természetbeni adomány:          1.057.600 Ft

 

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk

 

A Hazafelé Közhasznú Alapítvány 2002. március 12-én alakult 350 000 Ft alapító vagyonnal.

2003-ban az Alapítvány vagyona összességében 59 eFt-tal növekedett, 2004-ben 227 eFt-tal csökkent, majd 2005-ban 228 eFt-tal növekedett, ahogy ezt a mérlegfőösszeg változása is mutatja.

 

Tárgyi eszközök állományának alakulása:

Megnevezés

Bruttó érték

2005. dec. 31.

Tárgy évi ért. Csökkenés

Halmozott értékcsökkenés

Nettó értéke 2005. dec. 31.

Minolta Printer

67.999

0

0

67.999

Panasonic kamera

75.789

0

0

75.789

Összesen

143.788

0

0

143.788

 

 

Az Alapítvány rendelkezésére álló pénzeszköz állomány 2005. december 31-én 106.494 Ft.

A mérlegben kimutatott pénzeszközök megoszlása:

            Elszámolási betétszámla:                      188.188 Ft

Házi pénztár:                                           1.983 Ft

           

A saját tőke változása:

            Alaptőke:                          350 eFt

            Tőkeváltozás:                   -281 eFt

            A tőkeváltozás évenkénti bemutatása:

2002. évi eredmény:              -111 eFt

2003. évi eredmény:                94 eFt

2004. évi eredmény:              -264 eFt

            2005. évi eredmény:                       230 eFt

 

A költségek megoszlása:

            Anyagköltség:                                                  198.407 Ft

            Igénybe vett szolgáltatások:                              793.450 Ft

            Egyéb szolgáltatások:                                          41.412 Ft

Eladott áruk beszerzési értéke:                              6.000 Ft

            Közvetített szolgáltatások:                                  94.034 Ft

Reprezentáció:                                                     41.631 Ft

Egyéb ráfordítások:                                                      0 Ft

Rendkívüli ráfordítások:                                    702.600 Ft

 

 

IV.            Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól

A közhasznú szervezet vezető tisztviselőinek sem pénzbeli sem természetbeni juttatatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselő az alapítvány kezelője, illetőleg kezelő szervének és felügyelő szervének elnöke és tagja.

 

V.               Beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Hazafelé Közhasznú Alapítvány a 2005-ös évben a Hazafelé Nevelőszülői Hálózat további stabil működésének megteremtését tűzte ki célul. Az alapítvány munkatársai igen fontosnak tartják, hogy a nevelőszülői hálózatban magas színvonalú szakmai munka folyjék, a nevelt gyermekek és a nevelőszülők – a törvény által előírt kötelező juttatásokon kívül-, folyamatos anyagi és pszichés támogatásban részesüljenek. Minden törekvésünkkel a „sikertelen nevelőszülői kihelyezéseket” szeretnénk elkerülni. Az alapítvány és a hálózat munkatársai a gyermekek felvételekor mindig a gyermek mindenek felett álló érdekét kívánják szem előtt tartani. Nyitottak vagyunk arra, hogy a Budapesten szakellátásba helyezett gyermek ellátását Budapesten ill. azon a településen oldjuk meg, ahol a gyermek és a vérszerinti szülő kapcsolattartására nagyobb lehetőség van. 

 

A fent leírt célok megvalósítása érdekében a Hazafelé Közhasznú Alapítvány 2005-ös évben az előző években elkezdett programok folytatását szervezte, illetve tárgyi és anyagi segítséget nyújtott az állami gondoskodásban élő gyermekeknek és nevelőszüleiknek  szervezett programokhoz.

 

A. Programok:

 

1.) Jótékonysági Bál

 

Program időpontja: 2005. január 22.

Résztvevők száma: 320 fő meghívott, közel 100 fő fellépő és szervező.

 

A Hazafelé Közhasznú Alapítvány 2005. január 22.-én rendezte meg –immár hagyományossá vált- jótékonysági bálját. A bál helyszíne ebben az évben a CSILI Művelődési Központ színházterme volt. A bálon fellépő művészek nagy része fellépéséért honoráriumot nem kért: Kósa L. Adolf, Maksa Zoltán, a József Attila színház művészei, valamint gyermek művész együttesek: „Csepp” Jazz Dance, Hörbi tánccsoport, Lajtha László Zeneiskola ütős együttese, Hangya Banda, Lados Zsuzsi. A műsor szívvonalát emelte az Állami Artista Képző Intézet növendékeinek színvonalas bemutatója és a Neo Tones együttes show műsora. A bál szervezői munkájukért ellenszolgáltatást nem kértek. A bálon közel 320 vendég, valamint az előadóművészek, kísérők, szervezők, mintegy 500 ember vett részt. A bálon befolyt tárgyi és pénz adományokból a Hazafelé Nevelőszülői Hálózat programjait támogattuk.

 

2.) Látogatás a Városligeti Műjégpályán

 

Program időpontja: 2005. február 27.

Résztvevők létszáma: 12 fő

 

Már a tavalyi esztendőben is nagy sikere volt a Gyermekönkormányzat korcsolya programjának. A műjégpálya semmihez sem hasonlítható hangulata, a városligeti környezet, a sok-sok gyermek olyan élményt nyújtott gyermekeinknek, amit újra szerettünk volna felidézni. Nagyon jó volt látni, hogy milyen örömöt jelentett azok számára a program, akik már tavaly is részesei lehettek ennek, s az is örömteli volt, aki idén jött el először, milyen jól érzi magát.

Négy órán keresztül le sem jöttek a gyerekek a jégről, még azok sem, akiknek életükben először volt korcsolya a lábán. Jó volt nézni, hogy hogyan próbálják egymást tanítgatni, hogyan bíztatják egymást egy-egy jól sikerült mozdulat után, s hogyan kacagnak egymás ügyetlenkedésein is. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy jövőre megismételjük a látogatást.

 

3.)Látogatás a Csodák Palotájában

 

Program időpontja: 2005. április 9.

Résztvevők létszáma: 38 fő

 

A látogatás során a Hálózatból nagy létszámban vettek részt teljes családdal a programban az érdeklődők. Dánszentmiklóstól – Maglódon át – Budapestig sok helyről érkeztek a gyermekek nevelőszüleikkel.

Mindannyian érdeklődve várták, hogy milyen csodákban lesz részük. A legkisebbektől a legnagyobbakig örömmel, érdeklődéssel vetették bele magukat a játékokba. Ragadtak a falra, feküdtek a szöges ágyon, forogtak a székekben, játszottak, ….. játszottak.

A kis csapat alig győzte mesélni a látogatás után, hogy mit, hogyan is sikerült kipróbálni. Elmondható, hogy felnőtt, gyerek, kamasz, fiú vagy lány, mindenki boldog volt, hogy részt vehetett ebben a programban.

 

4.) Esetmegbeszélő csoportok működtetése

 

Program időpontja: folyamatos

 

2005-ben tovább folytatódott a nevelőszülők részére szervezett esetmegbeszélő csoportok működtetése. A csoportok működésének költségeit ebben az évben, csak igen kis mértékben tudta az alapítvány támogatni, anyagi fedezet hiányában. Folyamatos működtetésére azonban a továbbiakban is nagy szükség van. Ez az a fórum, ahol a nevelőszülők rendszeresen havonta találkozni, kommunikálni tudnak egymással, a problémáikat, örömeiket megtudják beszélni. Pszichológus segítségével tudnak útmutatást, tanácsokat, lelki támaszt nyújtani egymásnak.

 

5.) Gyermeknap

 

Program időpontja: 2005. június 12.

Helyszín: Széchenyi hegy Fogaskerekű végállomás, Keresztény Advent Közösség Biblia Háza

Résztvevők száma: 81 fő

 

A Hazafelé Nevelőszülői Hálózatban élő gyermekek részére 2005. június 12-én rendeztük meg a Gyermeknapot. A program helyszíne a keresztény Advent Közösség Széchenyi hegyi Biblia Háza volt. A Biblia Ház kertjében a nevelőszülők főzték meg bográcsban az ebédet (paprikás krumplit). A gyermekek részére svéd asztalt (ki mit hozott) a nevelőszülők biztosították. A nevelőcsaládok egymással versenyezhettek: volt vízpisztoly verseny, alma pucoló verseny, csapszerelő, főző verseny…stb. A résztvevők a kapott-nyert játék pénzekkel a hálózat munkatársai által szervezett butikban vásárolhattak. A verseny játékok mellett kézműves foglalkozások voltak: gyöngyfűzés, arcfestés…stb. Az elevenebb gyermekek a közelben lévő játszótereken fociztak, kézilabdáztak. Akinek kedve volt kipróbálhatta az úttörővasutat.

 

6.) Nyári tábor

 

Helyszíne, időpontja: Kőszeg, Szabó Hegy, 2005. augusztus 4-9.

Résztvevők létszáma: 45 fő

 

A 2005-ös évben a Nevelőszülői Hálózat által szervezett tábort az ország nyugati felének megismerése céljából, a gyerekek további kapcsolaterősítésének elősegítésére, a nevelőszülők közötti ismeretségek megalapozására, a kiégés megelőzésére szerveztük. A helyszínt Kőszegen a Szabó hegyen találtuk meg, ahol családias körülmények között, nagyon kultúrált környezetben volt lehetőség a céljainkat megvalósítani. Olyan programot terveztünk az előttünk álló egy hétre, amiben szerepelt a történelmi nevezetességek megismerése; Sopron – Fertőd – Fertőrákos – Kőszeg – Szombathely, a természet szépségeinek felfedezése a kirándulásokon, a közösség további építése az esti programokban.

 

7.) Télapó ünnepély és karácsony

 

Program időpontja: 2006. december 18.

Helyszín: Helyszín: Széchenyi hegy Fogaskerekű végállomás, Keresztény Advent Közösség Biblia Háza

Résztvevők száma: 90 fő

 

A Hazafelé Nevelőszülői Hálózatban élő nevelt gyermekek részére a télapó ünnepélyt és a karácsonyi műhelyt 2005-ben a hálózat munkatársai egy egész napos program keretén belül szervezték meg a Keresztény Advent Közösség Biblia házában. A gyermekeket a Mikulás az erdőben várta, a kicsik az előre, szalagokkal jelzett útvonalon keresték meg a fák között a télapót, a „jók” átvehették ajándékaikat. A Biblia házban közben folyt a karácsonyi műhely. A karácsonyi műhely alkalmával, önkéntes pedagógusok segítségével, a gyermekek apró karácsonyi ajándék tárgyakat készítettek szeretteiknek. (Goblein, üvegfestés, gyöngy fűzés, gyertyatechnika, szalvéta technika, dekopázs, képeslap…stb) A nevelt gyermekek a karácsonyi ünnep alkalmával nem csak nevelőszüleiket, hanem vérszerinti szüleiket és testvéreiket is megajándékozták. Az ünnep alkalmával az időjárás is nekünk kedvezett a Széchenyi hegyen mintegy húsz centiméteres hó esett, mely lehetőséget biztosított a gyermekeknek a hógolyózásra, szánkózásra is. A rendezvényről sikerült videó felvételt és fényképeket készíteni. A videó kamerát az alapítvány magán támogatók adományából tudta megvenni.

 

8.) Kamasz csoport

 

Időpont: folyamatos

Helyszín: Korona Irodaház Budapest, XX. Kossuth Lajos u. 49.

Résztvevők száma: változó, átlag 10 fő

 

Fontosnak tartjuk a kamaszkorban lévő nevelt gyermekek pszichés támogatását. Tapasztalatunk szerint az egyébként is jelentkező kamaszkori kríziseket fokozzák, azok a megoldatlan, sajátos élethelyzetek, amikor a gyermek nem a saját családjában él. A hálózatban élő gyermekek a 2004-es évben megalakították a gyermekönkormányzatot. A gyermekönkormányzat programjai között szerepelt egy kamaszoknak szóló önismereti csoport működtetése. A csoportban résztvevő gyermekeknek próbálunk pszichológus vezetésével segítséget nyújtani, a ki vagyok én? hová tartozom? kérdések kezelésében.

 

Fontos eredményként könyveljük el, hogy sikerült a Hazafelé Nevelőszülői Hálózatban élő kamasz gyermekeknek az önismereti csoportot beindítani.  A csoport a 14-19 éves korú kamaszok problémáinak kezeléséhez, önismereti tapasztalataik megerősítéséhez, verbális kommunikáció fejlesztéshez nyújt segítséget.

 

A 8-10 fős létszámú csoportfoglalkozások terve vált valóra. A foglakozásokat pszichológus, táncterapeuta, pedagógus vezették. A kezdeti tapogatózó, bizalmatlan hozzáállás gyorsan megváltozott. A gyerekek, akik már nem ismeretlenek egymás számára, gyorsan feloldódtak, s vettek részt a csoportfoglalkozásokon. A drámapedagógia, csoportterápia, táncterápia elemeit profin alkalmazó csoportvezetők is kapcsolatot tudtak teremteni a kamaszokkal. A foglalkozások 2 x 60 perces időtartamban zajlottak, amelyről mindenki úgy nyilatkozott, hogy jól érezte magát a csoportban, s szívesen látná, ha ezek az összejövetelek később is rendszeresen folytatódnának.

 

A 2006-os év első félévében a kamaszok önismereti csoportját egy másik fővárosi pályázat eredményeként tovább tudjuk folytatni.

 

B. Pályázatok:

1.)    Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 884/2004. (XI.29.) ESZB. Határozata alapján 100.000 Ft pénzügyi támogatást nyújtott működési célra. A támogatással elszámoltunk, melyet az alábbi tevékenységekre fordítottunk:

·        Jótékonysági bál: Állami Artista Képző Intézet növendékek fellépése

·        Látogatás a Városligeti Műjégpályán: korcsolya kölcsönzés

·        Látogatás a Csodák palotájában: belépőjegy

·        Gyermeknap: élelmiszer, játék

·        nyári tábor: tábori előleg befizetése

 

2.)    Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek és Társadalmi kapcsolatok Bizottsága 15/2005 (V.3) számú határozatával „ az állami gondozásban élő gyermekek beilleszkedésének, családi kapcsolatainak elősegítése” című pályázatra 100.000 Ft támogatást nyújtott. A támogatással elszámoltunk, az alábbi tevékenységekre fordítottuk:

·        Kamasz csoport: tréner díja

·        Mikulás, karácsonyi ünnepély: élelmiszer, ajándék

·        Internet előfizetés

3.)    A Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága 160/2005. (VI.28.) számú határozatával „ a szervezet működési költségeinek támogatásra” 200.000 ft támogatást nyújtott, melynek felhasználása a 2006-os évben is folyamatban van. A támogatást az alábbi célok megvalósításra fordítottuk, illetve fordítjuk:

·     Eset megbeszélő csoport tréner díja

·     Telefon, internet előfizetés

·     Mikulás, karácsony ajándékok

·     Önismereti csoport kamaszoknak tréner díja

 

C. Adományok, támogatások:

1.) Személyi jövedelem adó 1%

A Hazafelé Közhasznú Alapítványnak a 2005-ös évben magánszemélyek személyi jövedelem adójuk 1 %-át ajánlották fel, az adó 1 %-ból 234.125 Ft-ot utalt át az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal. Az alapítvány videó kamerát és színes nyomtatót vásárolt a pénzösszegből. Így végre lehetőség nyílik a rendezvények megörökítésére, fényképek készítésre, a fényképek kinyomtatásra.

 

2.) Kósa L. Adolf térítés mentesen vállalta a 2005-ös jótékonysági bál műsorvezetését, melynek tiszteletdíját 150.000 Ft-ot az alapítványnak ajánlotta fel.

3.) Maksa Zoltán (Tészi Bt) térítés mentesen vállalta a 2005-ös jótékonysági bálon való fellépését, melynek tiszteletdíját 100.000 Ft-ot az alapítványnak ajánlotta fel.

4.) A Pepitó Kft  702.600 Ft értékben irodai berendezést és leányka szoknyákat ajánlott fel az alapítványnak. Az alapítvány az irodai berendezést és a szoknyákat a Hazafelé Nevelőszülői Hálózatnak adta át.

 

Budapest, 2006. május 28.

                                                                                                     Cserbik János

                                                                                                               sk.

 

 

 

A Hazafelé Közhasznú Alapítvány kuratóriuma a közhasznúsági jelentést 2006. június 29-én elfogadta.

 

 

                                                                                                     Cserbik János

                                                                                                               sk.

 

A Hazafelé Közhasznú Alapítvány felügyelő bizottsága a közhasznúsági jelentést 2006. június 29-én elfogadta.

 

 

                                   Genáhl Lászlóné                                              Hegedűs J. Pálné

                                                               sk.                                                                  sk.