Esetmegbeszélő csoport

Az esetmegbeszélő csoportok működtetését igen fontosnak tartjuk, úgy gondoljuk, hogy a nevelőszülők igen sokat tudnak segíteni egymásnak a gyermekek nevelése során felmerülő problémák megoldásában. Jelenleg két csoport működik: a Budapesti nevelőszülők csoportja és a Pest megyében élő nevelőszülők csoportja, mindkettő kéthavonta egy alkalommal. A csoportok munkájában csoporttagként részt vesznek a Hálózat munkatársai is.

Az esetmegbeszélő csoportokon a felmerülő esetek a következő körökből kerülhetnek ki:

 • Én és a nevelt gyermek
 • Én és a nevelt gyermek vérszerinti családja
 • Én és a nevelőszülőség, mint szakma, hivatás
 • Én és más nevelőszülők
 • Én és a Hálózat
 • Én és a hivatalok

Magánéleti, személyes problémák, családi konfliktusok körét kizártuk az esetmegbeszélőből, ha e témában merül fel eset, azt egyéni konzultáció keretei közé, illetve szaksegítséghez irányítjuk. Mindez, valamint a csoportok összetétele és létszáma lehetővé teszi az elmélyült csoportmunkához szükséges bizalom teli légkör kialakulását.

Mindkét csoportban a felmerülő esetek lefedik a fenti témaköröket, igazi, komoly, őszinte esetek és megbeszélések történnek. Az esetmegbeszélő igen komoly szakmai személyiség fejlesztő erővé válhatott. Az esethozó és a csoport számára egyaránt a szakmai kompetenciák fejlődéséhez, a megterhelő helyzetek kreatív megoldásához, kezeléséhez segít hozzá.

Az esetmegbeszélő kielégíti a résztvevők azon igényét is, hogy megismerjék egymás gyakorlatát, képet kapjanak más nevelőszülők módszereiről, nevelési elveiről. Az esetmegbeszélő gyakran esetkonferenciaként is működik, amennyiben a megjelentek mintegy beszámolnak egymásnak arról, hol is tartanak, hogyan is működnek egy – egy szakmai helyzetben.

Fontos kiemelni a Hálózat munkatársainak elköteleződését az esetmegbeszélő csoportok mellett. Minden kolléga a csoport munkájában való részvételével, fontos szakmai szempontokkal gazdagítja az esetfeldolgozásokat, mindenkor egyenrangú partneri viszonyban az esethozóval. Mindez a FIKSZ nevelőszülő képzési programban is megfogalmazott 5. kompetencia („Szakképzett csapat tagjaként dolgozni”) erősítését is szolgálja. Az esetmegbeszélő csoport lehetőséget ad szervezeti kérdések megbeszélésére, valamint a Hálózat egységes szakmai szemléletének formálására is kiváló lehetőséget jelent.

A nevelőszülőségben átélt folyamat (befogadástól a gyermek haza-helyezéséig, esetleg az elhelyezése megváltoztatásáig) minden lépése nyomon követhető, az egyes konfliktus helyzetek megoldási lehetőségei is széles skálán jelennek meg. A konkrét eseteken keresztül a befogadó családok ismeretei is gyarapodnak azáltal, hogy rátekintést nyernek olyan hatósági eljárásokra, lélektani történésekre, pedagógiai megközelítésekre is, melyek az adott helyzethez eljuttatják a résztvevőket a jobb megértésig és átélésig egyaránt.

A nevelőcsaládok őszintesége, a nehéz helyzetekben megfogalmazott bizonytalanságaik arra inspirálják a csoport tagjait, hogy minél hatékonyabb segítséget nyújtsanak egymásnak. Azzal, hogy közösen gondolkodnak a konfliktus helyzetek megoldása érdekében, egymás segítésén túl, saját viselkedési stratégiáik is fejlődnek. A csoport, a dinamikai történéseket illetően érett csoportként működik, melyben támogató, ugyanakkor kritikus visszajelzések is megjelennek.

Egyéb hozadékként az is megemlíthető, hogy a nevelőcsaládok a mindennapokban is szoros kapcsolatban állnak, egymást segítik a mindennapok szervezésében.

Fontosnak tartjuk, hogy a nevelőszülők folyamatosan éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen az eddigi tapasztalatok alapján számos, a nevelőszülőséggel kapcsolatos problémát, kérdést, dilemmát sikerült az eltelt időszak alatt megbeszélni. A teljesség igénye nélkül néhány példa:

 • Várakozás a gyermekkihelyezésre.
 • A nevelt gyermekhez való helyes érzelmi kötődés, elengedés.
 • A nevelőszülői családban a gyermek helyének, szerepének megtalálása, testvérféltékenység kezelése.
 • A nevelt gyermek kultúrájának, szokásainak elfogadása.
 • A nevelt gyermek vérszerinti családjával való partnerség, előítéletek feloldása, pozitív mintaadás a gyermeknevelésben, visszagondozás segítése.
 • A nevelőszülők egymáshoz való viszonya, együttműködés, egymásnak pozitív mintaadás.
 • A szervezethez tartozás, szerepek a hálózat egyéni arculatának kialakításában, színvonalas szakmai szemlélet kialakítása, fenntartása.