Ki lehet nevelőszülő?

A nevelőszülői ellátás szervezése

A hálózat minden munkatársának és a működési engedéllyel rendelkező nevelőszülőknek feladata a nevelőszülői munka népszerűsítése, a szakma presztízsének megalapozása, a jó példák előtérbe helyezése. Az új képzések indításáról a hálózat vezetője dönt.

A hálózat betartja a törvényi előírásokat, de ezen kívül a szakmai programban meghatározott feltételeket, is  figyelembe veszi,  amelyek alapján a nevelőszülőnek jelentkezők bekerülhetnek a képzési programba.

A nevelőszülői alkalmasság feltételei:

 • 24. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, akinek nincs és nem volt saját gyermeke gyermekvédelmi gondoskodásban, szülői felügyeleti jogát bíróság saját gyermeke vonatkozásban nem vonta meg.
 • Saját és vele egy háztartásban élő családtagjainak egészségi állapota, személyisége lehetővé teszi a nevelőszülői feladatok vállalását.
 • Állandó lakóhellyel rendelkezik az ország bármely területén, de lehetőség szerint Budapesten, Pest megyében illetve vonzáskörzetében él.
 • Lakáskörülményei alkalmasak a nevelőszülői feladatok ellátására: a gondozott gyermek számára száraz, világos, jól fűthető, mindennapi életvitelhez szükséges bútorzattal berendezett szobában tud elhelyezést biztosítani, a szülőktől elkülönítve, gyermekenként minimum 6 nm önálló élettér biztosításával.
 • A képzésbe csak olyan jelentkező vonható be, akik a törvény által előírt alapvető személyi és tárgyi feltételekkel, biztonságos anyagi háttérrel, saját jövedelemmel rendelkezik. A fenti feltételek teljesülését a hálózat vezetője személyes látogatás alkalmával környezettanulmány formájában rögzíti. A környezettanulmány készítésekor csak az adott helyzet értékelhető, jövőbeli ígéretek nem képezhetik a nevelőszülő képzésbe lépés alapjait.
 • A házaspár, illetve az élettársak minkét tagja részt vesz a 28 órás döntés-előkészítő (Fiksz) tréningen, valamint a 32 órás nevelőszülői tanfolyamon. A trénerek és saját döntésük alapján nevelőszülői feladatok ellátására alkalmas.
 • Pszichológiai vizsgálaton vesz részt és a pszichológus nevelőszülői feladatok végzésére alkalmasnak találja.
 • A kapcsolatfelvételtől kezdve az előkészítésen át a képzésig együttműködő, a kért igazolásokat és egyéb iratokat határidőre leadja.
 • Vállalja, hogy a hálózat által szervezett programokban részt vesz.
 • Vállalja továbbá. hogy az esetlegesen felmerülő problémák megoldása érdekében,  a felajánlott segítséget elfogadja.
 • Más nevelőszülői hálózatból csak indokolt esetben fogad nevelőszülőt a hálózat, az előző hálózat vezetőjével való egyeztetést követően, a működtető írásos hozzájárulásával.