Nevelőszülői hálózat

Az emberek többsége családban nő fel, élete nagy részét családban tölti. Körülöttünk azonban mégis élnek olyan veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó környezet nem biztosítja. Ilyen esetekben hatósági intézkedésre van szükség, mely során a gyermeket vagy a fiatalkorút kiemelik a családjából.

A családból való kiemelés, az otthontól elszakadás pedig veszteség. A gyermek elveszíti a családját, az otthonát, a megszokott környezetét és barátait, a biztonságát.

Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermekotthonban felnőtt gyermek, ha 18-24 éves korában kikerül a védett otthonból a „nagybetűs életbe”, családi kapcsolatok hiányában sok esetben hajléktalan lesz. Az ő gyermeke – veszélyeztetett gyermekként – szülője sorsát ismételve a gyermekvédelem rendszerébe kerül.

A Hazafelé Nevelőszülői Hálózatot a Hazafelé Közhasznú Alapítvány és a Keresztény Advent Közösség hozta létre a Reménység Alapítvány segítségével. A Hazafelé Nevelőszülői Hálózat 2002. október 1-től rendelkezik működési engedéllyel.

2012. szeptemberében a Hazafelé Nevelőszülői Hálózat fenntartását és működtetését a Hetednapi Adventista Egyház átvette. A Hálózat illetékessége országos, jelenleg 58 nevelőcsalád fogadhat összesen 170 gyermeket. 2017.12.31-ig 310 gyermek került nevelőcsaládjaink gondozásába.

A Nevelő családok a hozzájuk helyezett gyermeknek:

Érzelmi biztonságot, meleg családi otthont nyújtanak.

Sok esetben a gyermek itt „tanul” meg kötődni, mely a későbbi személyiség fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű. Megtanulja a szülői szerepeket: apa, anya, testvér, nagyszülő mintát lát. A nevelőszülők segítenek feldolgozni azokat a veszteség-élményeket, melyeket a gyermek a múltjában átélt.

Biztosítják a gyermek fejlesztését, képességeinek megfelelő iskoláztatást, pszichológiai segítséget, a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségét.

A nevelőcsaládok és a hálózat tanácsadói, családgondozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a családoknál élő nevelt gyermek a helyzetéből adódó hátrányokat – a lehetőségekhez mérten – leküzdje.

Biztosítják, hogy a gyermek és származási családja rendszeres kapcsolatban maradjon.

A gyámhatósági határozatnak megfelelően – amennyiben a vér szerinti szülő igényli – a nevelőszülők biztosítják a rendszeres személyes találkozást, segítséget nyújtanak a gyermeknek arra, hogy családjukkal levelezzenek, illetve telefon kapcsolatot tartsanak. Segítik a gyermek vér szerinti családjába való visszagondozását, amennyiben erre lehetőség van.

Elősegítik, hogy a nevelt gyermek örökbe fogadó szülőkhöz kerüljön amennyiben a vér szerinti szülő és a gyermek között a kapcsolat megszűnt.

Biztosítják a gyermek hosszú távú gondozását, nevelését.

Amennyiben a gyermek és a vér szerinti szülő között a kapcsolat fennmarad, de a szülő nem képes a gyermek saját háztartásában való gondozására, a nevelt gyermeknek tizennyolc éves kora után is lehetősége van a nevelőszülőnél maradni 24 éves koráig. Így felkészítik őt az önálló életre, megtanítják a pénz kezelésére, segítik a munkavállalásban és az önálló otthon megteremtésben.